دانلود کتابها و نرم افزارهای شیمی

عليرضا سردشتي

گروه : شيمی
شماره داخلی: 6269

شماره مستقیم: 0541-8056269

فکس: 0541-2446565

 پست الکترونیک: sardasht@hamoon.usb.ac.ir
آدرس: دانشكده علوم-گروه شيمي

تحصیلات

شیمی کاربردی

نام دانشگاه: دانشگاه تبریز
درجهکارشناسی, تاریخ: 1353
الکتروشیمی شیمی فیزیک
نام دانشگاه: دانشگاه لویی پاستوراستراسبورگ فرانسه
درجهکارشناسی ارشد, تاریخ: 1359
الکتروشیمی شیمی تجزیه ای
نام دانشگاه: دانشگاه پلی تکنیک گرونوبل فرانسه
درجهدکترای تخصصی, تاریخ: 1363
کنفرانس ها

بررسي تركيبات فرار بر از مبيل
نویسنده ها: عليرضا سردشتي، جعفر وليزاده و يوسف ادهمي
کنفرانسچهارمين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران
تاریخ    , مکان: ايران-كرمان
Study of fixation of Zn+2 on extracted humic acid from forest soil of Amol
نویسنده ها: عليرضا سردشتي، محمد مهدي معارفدوست و محسن عليدوست
کنفرانسنهمين كنگره علوم خاك ايران
تاریخ    , مکان: ايران-تهران
شناسائي زئوليت هاي منطقه حرمك زاهدان ، بررسي امكان كاربرد آن در تصفيه فاضلابهاي حاوي Zn,Pb,Cd,Cu,Ag
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا - كاظميان، حسين - اكرم زاده اردكاني، مجتبي
کنفرانسنهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
تاریخ    , مکان: ايران-تهران
CHARACTERIZATION OF ZEOLITE FROM HORMAK REGION OF ZAHEDAN AND STUDIES TOWARD IT IS OF USE IN THE PURIFICATION OF WASTE WATER CONTENT Cu 2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+, and Ag+ IONS
نویسنده ها: Sardachti A.R, Kazemian H., and Akram Zadeh M.
کنفرانسسيزدهمين كنگره بين المللي زئوليت
تاریخ    , مکان: فرانسه
Study of the Ion Exchange Ability of Chitin By Potentiometric Method
نویسنده ها: Sardashti A.R., Arami M. and Badin H.A.
کنفرانسپنجمين سمينار الكتروشيمي ايران
تاریخ    , مکان: كرمان
Proprietes chimiques des substances humiques, dans les boues activees, des stations d'epuration.
نویسنده ها: Sardashti A. & Rumeau M. Genie
کنفرانسProgramme du colloque "analyse diversite des substances humiques natturelles
تاریخ    , مکان: Dijon-France
Extraction and Redox Properties Study of Humic Acid Related to the North Forest Soil of Iran in Nonaqueous Media
نویسنده ها: Sardashti, Ali Reza & Hadadzadeh, Hassan
کنفرانسدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
تاریخ    , مکان:
Determination of amino acids in a food by HPLC and GC and comparing of the results
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا - افلاكي، فريدون و مطلوبي
کنفرانسيازدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
تاریخ    , مکان: يزد
Potentiometric study of complexation of some transition and heavy metals with humic acid and determination of the equilibria constant and CEC.
نویسنده ها: Sardachti ,alireza
کنفرانسسومين سمينار الكتروشيمي ايران
تاریخ    , مکان: بابلسر
Determination of selectivity of some cations such as Ni+2 ions in the presence of extracted humic acid from forest soil of Gorgan in aquous media by ion exchange techniques
نویسنده ها: Sardashti. A.R- Taher. M.A- Mohammadian Moghadam.
کنفرانسپنجمين سمينار الكتروشيمي ايران
تاریخ    , مکان: كرمان
Mecanisme des transferts ioniques du sol vers les etre vivants' influence de la complexation par les matieres organiques
نویسنده ها: Rumeau M. & Sardachti A.
کنفرانس3e Colloque du group francais de,IHSS
تاریخ    , مکان: France
Removal of chromium from lndustnd waste water
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا
کنفرانسThe third congress of chemistry of Islamic Azad university
تاریخ    , مکان: تهران
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا
کنفرانسThe study of humic acid structure of Iran north's Forest soils
تاریخ    , مکان: تهران
The method of chronopotentiometer "'ith cathodic dissolution and thcir application
نویسنده ها: sardashti, A
کنفرانسThird biennial seminar of electrochemistry of iran
تاریخ    , مکان: بابلسر
The selectivity determination of the humic acid extracted from the forest soil with respect to the some of the alkaline earth metals by potentiometric method.
نویسنده ها: Sardashti, Ali Reza
کنفرانس4 th Biennial Seminar of Electrochemistry of Iran
تاریخ    , مکان:
Cyclic voltametric studies of complex formation behveen Pb +2, Ba +2 and Ni+2 and humic substances extracted from forest soil in dimethyl sulfoxide media
نویسنده ها: سردشتي،عليرضا - حدادزاده، حسن
کنفرانسپنجمين سمينار دوسالانه الكتروشيمي ايران
تاریخ    , مکان:
THE SUDY OF REDOX PROPERTIES OF FUL VIC ACID IN DMSO MEDIA
نویسنده ها: سردشتي ،عليرضا - حدادزاده، حسن
کنفرانسچهارمين سمينار الكتروشيمي ايران
تاریخ    , مکان:
بررسي مواد متشكله موجود در روغن اسانسي گياه مريم گلي منطقه تفتان
نویسنده ها: عليرضا سردشتي، جعفر وليزاده و يوسف ادهمي
کنفرانسسيزدهمين سمينار شيمي تجزيه ايران
تاریخ    , مکان: ايران-مشهد
Composition of the essential oil of salvia rhytidea
نویسنده ها: عليرضا سردشتي
کنفرانسكنفرانس شيمي - دانشگاه بو علي سينا
تاریخ    , مکان: ايران-همدان


نشریات
اندازه گيري ظرفيت الكتريكي لايه مابين نيم رساناي SrTiO3 و الكتروليت K2SO4 در PHهاي متفاوت و كاربرد آن در اندازه گيري Flat band
نویسنده ها: عليرضا سردشتي و پير شارتيه
نشریهنشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
تاریخ1  فروردین  1386
حذف كروم از پساب هاي صنعتي
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا
نشریهآب وفاضلاب
تاریخ1  فروردین  1382
شناسائي نوع زئوليت منطقه حرم زاهدان و بررسي خواص تبادل كاتيوني آن به منظور حذف فلزات سنگين از فاضلابهاي صنعتي و شهري
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا - كاظميان، حسين و اكرم زاده اردكاني، مجتبي
نشریهعلوم پايه و مهندسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
تاریخ1  فروردین  1380
Ion exchange properties of sewage treatment plant sludges
نویسنده ها: Sardashti A., Rumeau M.
نشریهANALUSIS (EDP Sciences)
تاریخ1  فروردین  1378
استعداد تعويض يوني رسوبهاي ايستگاههاي تصفيه
نویسنده ها: سردشتي، عليرضا
نشریهپژوهش در علم و صنعت
تاریخ1  فروردین  1370
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
سلام

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar